Thỏa thuận sử dụng

Viết bởi: modun Chuyên mục: Chính Sách Tạo ngày: 2015-03-19 Lượt xem: 1094 Bình luận: 0

Các điều khoản sử dụng dịch vụ trên Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun
Chúc mừng các bạn (NGƯỜI SỬ DỤNG) tham gia mua hàng bêCông Ty TNHH Nội Thất Mô Đun. Bằng việc sử dụng các dịch vụ bên Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun, NGƯỚI SỬ DỤNG được coi như đã chấp nhận các điều khoản ở các mục được trình bày dưới đây. Do đó, trước khi tham gia mua hàng đề nghị NGƯỜI SỬ DỤNG hãy đọc kỹ và chấp thuận các điều khoản này. Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun cũng khuyên NGƯỜI SỬ DỤNG hãy dành thời gian để đọc các "Hướng dẫn mua hàng", các thông tin nãy sẽ là những thông tin bổ ích cho NGƯỜI SỬ DỤNG.

Các điều khoản sử dụng dịch vụ trên Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun
Chúc mừng các bạn (NGƯỜI SỬ DỤNG) tham gia mua hàng bêCông Ty TNHH Nội Thất Mô Đun. Bằng việc sử dụng các dịch vụ bên Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun, NGƯỚI SỬ DỤNG được coi như đã chấp nhận các điều khoản ở các mục được trình bày dưới đây. Do đó, trước khi tham gia mua hàng đề nghị NGƯỜI SỬ DỤNG hãy đọc kỹ và chấp thuận các điều khoản này. Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun cũng khuyên NGƯỜI SỬ DỤNG hãy dành thời gian để đọc các "Hướng dẫn mua hàng", các thông tin nãy sẽ là những thông tin bổ ích cho NGƯỜI SỬ DỤNG.

1 - Đối tượng tham gia
- Tất cả các thành viên có nhu cầu sản phẩm
- Tất cả các Doanh nghiệp hợp pháp có nhu cầu mua  sản phẩm hàng hoá.

2 - Quyền hạn và trách nhiệm của KHÁCH HÀNG khi sử dụng Bannoithat.com
- Quyền hạn:
Sẽ được hỗ trợ kỹ thuật, các chương trình khuyến mãi hay các đối tác khác mà chúng tôi giới thiệu. Có quyền gửi các ý kiến đóng góp, các kiến nghị (gọi điện, hộ trợ trực tuyến …)cho chúng tôi trong quá trình hoạt động.
Được phép đăng ký mua  các sản phẩm theo đúng chức năng của Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun
- Trách nhiệm: 
Khi tham gia mua hàng với Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun, NGƯỜI SỬ DỤNG sẽ có trách nhiệm như sau:

a) Không được có các hành vi phá hoại, lấy các thông tin dữ liệu hoặc các hành vi khác gây ảnh hưởng tới hoạt động của Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun

b) Đảm bảo tính trung thực của các thông tin cá nhân đăng nhập trên Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun, các thông tin cá nhân này sẽ được Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun bảo mật theo các điều khoản  Trên nguyên tắc, tất cả các thông tin cá nhân mà NGƯỜI SỬ DỤNG cung cấp cho Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun đều được Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun bảo mật. Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun sẽ không cung cấp thông tin NGƯỜI SỬ DỤNG cho bất kỳ BÊN THỨ BA nào, nếu không có sự đồng ý của NGƯỜI SỬ DỤNG, trừ  trường hợp sau:
      - Bất kỳ lúc nào, NGƯỜI SỬ DỤNG cũng có thể truy cập Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun để sửa chữa, điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin cá nhân của mình, và sẽ chỉ được tiết lộ khi NGƯỜI SỬ DỤNG có vi phạm hoặc theo yêu cầu của các Cơ quan thẩm quyền.

c) Giữ gìn uy tín trong các giao dịch mua hàng trên Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun bằng việc thực hiện tất cả các cam kết mà NGƯỜI SỬ DỤNG tuyên bố (Giao hàng, vận chuyển hàng, thanh toán, bảo hành,..v.v).

d) Không chuyển nhượng các tài khoản cho NGƯỜI SỬ DỤNG khác khi không có các thông báo chính thức cho Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun.

3-Xử lý các vi phạm
Khi có các vi phạm xảy ra, Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun sẽ xúc tiến ngay các công tác xử lý như sau:

a) Thông báo và kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền điều tra và truy tìm những NGƯỜI SỬ DỤNG có các hành vi phá hoạt về kỹ thuật hoặc xâm hại khác, ảnh hưởng tới hoạt động của Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun

c) Loại bỏ các NGƯỜI SỬ DỤNG có hành vi lừa đảo trên Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun và tuỳ theo yêu cầu của NGƯỜI SỬ DỤNG bị hại bởi hành vi lừa đảo đó sẽ hỗ trợ để làm việc với các cơ quan chức năng, xử lý các hành vi lừa đảo theo Pháp luật.

d) Loại bỏ NGƯỜI SỬ DỤNG được phát hiện là có ý đồ xấu, không trung thực khi đưa ra những nhận xét “xấu” về đối tác của mình.

e) Các hành vi khác nếu ảnh hưởng tới hoạt động của Công Ty TNHH Nội Thất Mô ĐunCông Ty TNHH Nội Thất Mô Đun sẽ tuỳ theo từng trường hợp đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp.

4-Chấm dứt
Trong trường hợp Chấm dứt,Công Ty TNHH Nội Thất Mô Đun có thể loại bỏ và/hoặc tạm thời xóa khỏi server mọi "Thông tin Đăng ký" và "Thông tin cá nhân" của các thành viên và mọi bản sao lưu của các thông tin đó. 

Tags:

Bình luận

Mã bảo mật


Tư vấn miễn phí giải pháp nội thất

Tư vấn bố trí nội thất tiết kiệm phù hợp không gian!

Dịch vụ 24/7

Chu đáotận tình, hết mình phục vụ

Panel Tool

Reset